You are currently viewing Mistä puhumme, kun puhumme kannattavuudesta?

Mistä puhumme, kun puhumme kannattavuudesta?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uncategorized

Yritys on kannattava, jos sen tulot ovat suuremmat kuin menot. Tämän yksinkertaisemmin asiaa ei voi ilmaista. Yleisimmin kannattavuuden mittarina käytetään käyttökatetta, joka kertoo, paljonko liiketoiminnan tulovirrasta jää katetta seuraaville erille: korot, verot, lyhennykset, yksityiskulutus sekä vuosittaiset korvausinvestoinnit.

Kannattavuus ja maksuvalmius eivät aina kulje käsi kädessä. Pitkällä aikavälillä kannattava liiketoiminta tukee totta kai yrityksen maksuvalmiutta. Kannattamaton liiketoiminta taas syö kassaa, ellei sinne virtaa rahoitusta muualta.

Poistot eivät suoraan liity maksuvalmiuteen, mutta verotuspoistot ohjaavat omalta osaltaan verotusta, joten poistoilla on välillisiä kassavaikutuksia.

Lainojen lyhennykset rasittavat maksuvalmiutta, mutta eivät vaikuta suoraan kannattavuuteen. Totta on kuitenkin se, että lainojen lyhennysten rasittama tila ei kykene tekemään riittävässä määrin korvausinvestointeja ja tämä saattaa aikaa myöten rapauttaa tilan rakennus- ja konekantaa.  Monesti poistot pyritään tasapainottamaan lainojen lyhennysten kanssa, koska epäsuhta lisää yrityksen verovelkaa tulevaisuudessa.

Kannattavuutta ja maksuvalmiutta täytyy tarkastella yhdessä ja myös erikseen. On turha yrittää valita yhtä tunnuslukua ylitse muiden, sillä yrityksen taloutta tulee tarkastella kokonaisuutena ja useiden tunnuslukujen kautta.

Vaikka maatiloilla on usein paljon poistettavaa omaisuutta, joka ei käyttökatteessa näy, on käyttökate silti erinomainen mittari kannattavuuden mittaamiseen.

Käyttökatetta ei pidä katsoa pelkästään euromääräisenä, koska silloin sen vertaaminen muihin vastaaviin maatiloihin on ongelmallista. Jokainen tila kun tekee tuloksensa omalla tavallaan. Toki absoluuttiset eurot kertovat vaikkapa sen, onko yritystoiminnan tulovirralla mahdollisuus elättää useampi henkilö. Jos maatilan käyttökate on tällä hetkellä 200 000 euroa ja liikevaihto miljoona euroa, käyttökateprosentti on 20. Lukemaa tulee tarkastella tuotantosuuntakohteisesti ja esim. sianlihan tuotannossa kyseinen lukema on varsin kohtuullinen. Jos investoinnin myötä saman maatilan liikevaihto tuplaantuu, mutta käyttökate paranee vain puolella, käyttökateprosentti onkin enää vain 15 prosenttia.

Heikkenikö kannattavuus? Euromääräisesti ei, mutta suhteellisesti kyllä. Tämä siis silloin, kun tarkastelu rajoitetaan käyttökatteeseen. Tilanteessa on huomioitava sekin tosiasia, että parantuneesta käyttökatteesta täytyy lyhennysten jälkeen jäädä jotain jäljelle. Muuten investoinnilla kasvatetaan lähinnä vain riskejä. Jos investoinnin ansiosta käyttökate paranee 100 000 euroa, mutta velkamäärä 700 000 euroa, ei investoinnissa ole järkeä. Tässä tilanteessa voidaan ajatella, että euromääräinen kannattavuus paranee, mutta lisääntynyt velkamäärä käy tulevina vuosina rajusti kassan päälle.

Kannattavuuden rinnalla on syytä tarkastella myös maksuvalmiuden sekä vakavaraisuudenkin tunnuslukuja. Sijoitetun pääoman tuotto kertoo, paljonko yritystoimintaan sidottu pääoma tuottaa korkoa. Sijoitetun pääoman tuoton ollessa alhainen on syytä pohtia kriittisesti, kannattaako yritystoimintaan sijoittaa enempää rahaa. Rahalle kun on muitakin käyttökohteita.

Myös kannattavuuskerroin tuo oman arvonsa; sen avulla saadaan selville, täyttyykö yrittäjäperheen omien tuotannontekijöiden vaihtoehtoiskustannus. Tuotannontekijöitä ovat tässä yhteydessä palkka- ja korkovaatimus. Vaikka kannattavuuskertoimeen harvemmin yritysmaailman mittareista puhuttaessa törmääkään, se ottaa huomioon tärkeän seikan: jääkö yrittäjälle maataloustoiminnasta tavoitteisiin nähden tarpeeksi palkkaa.

Kiinnosti sinua tai rahoittajaasi mikä tahansa kannattavuuden, maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden tunnusluku, WikliNetin avulla voit selvittää ne varsin vaivattomasti. WikliNetin budjetointiosiosta löytyy myös Talouden ABC -osio, jossa eri tunnuslukujen laskukaavat ja nyrkkisäännöt on avattu selkokielellä.

Tärkeää on tietää mistä puhutaan.