You are currently viewing Maatilan menestymisen eväät

Maatilan menestymisen eväät

Kahta samanlaista tilaa ei ole

Oletan, että suurin osa maatiloista on tietoisia tilansa tuotantokustannuksista. Niin säilörehun, viljan kuin vaikkapa maidontuotannonkin osalta. Ja aika monelle tilalle on kaivettu esiin myös kannattavuuskerroin. Ja oman pääoman tuottoprosentti. Ja kerrottu, että velkaa on 1,5 kertaa tilan liikevaihto. Ja sitten näitä lukuja on verrattu kymmeniin muihin saman kokoisiin tiloihin. Ja kerrottu, että mikäs tässä on ollessa, sinähän kuulut Suomessa siihen kuuluisaan parhaaseen neljännekseen. Kuten kaikki muutkin tilat. Paitsi naapurisi. Se, joka ei vain osaa näitä hommia.

Voin lohduttaa sinua, että kahta samanlaista tilaa ei Suomesta löydy, joten älä siis turhaan ainakaan tilastotietojen takia yöuniasi menetä.

Tunne taloutesi

Mutta tilastojakin tärkeämpää on, että tunnet oman tilasi. Tiedät suurin piirtein kaiken tilasi tuotannosta ja osaat yhdistää tuotannon ja talouden realiteetit keskenään. Ja että käyttökate oikein tulkittuna on monta kertaa parempi vihjeluku kuin kannattavuuskerroin. Käyttökate kertoo selvin luvuin, mikä tilasi todellinen kannattavuus on. Ja selvinä euroina. Ja jotta tämäkin lukema aukeaisi kunnolla, käyttökatteen ja tilan velkamäärän kesken vallitsee sidos.

Jos kaivat kirjanpidostasi esiin kohdan käyttökate ja kerrot sen luvulla viisi, pääset summaan, joka kertoo sinulle, kuinka paljon tilasi sietää velkaa. Eli kannattavuudella ja velalla on selkeä kohtalonyhteys. Esimerkin mukaan: jos käyttökate on vaikkapa 240000 euroa, maksimi velkamäärä ei saisi ylittää 240000 x 5 = 1 200 000 euroa. Ja sama asia toisinpäin. Jos tilalla on velkaa vaikkapa 1 000 000 euroa, käyttökatteen tulisi olla vähintään 200000 €. Muuten ei kunnian kukko kauaa laulele. Siinä talouden yksinkertaisimmat pelisäännöt. Vanha kansa sanoisi: velka on veli otettaessa…

Onnistuneen investoinnin edellytykset

Investoinnin tarkoitus on luoda edellytykset entistä kannattavammalle tuotannolle. Olkoon sitten kyse mistä investoinnista tahansa. Jos tilan kilpailukyky on valmiiksi retuperällä, ei se yleensä investoimalla siitä kohene. Menestyvimpiä investoijia ovat ne tilat, jotka ovat osanneet tehdä tulosta nykymuodossaankin.

Hyvä ja toimiva navetta on toki iso osa kokonaisuutta, mutta se ei yksin riitä takaamaan kannattavaa tuotantoa ja riittävää maksuvalmiutta ylläpitävää tuotantoa. Kannattavaan tuotantoon tarvitaan useita muitakin tekijöitä. Ja näiden kakkien pitää toimia saumattomasti yhteen. Kokonaisuus on osien summa ja vanha sääntö sanoo, että heikoin lenkki määrittelee kokonaisuuden.

Valmistaudu investointiin hyvin

Jos suurin osa kokonaisuuden palasista on oikeassa asennossa, tilan tuleva investointi on menestys. Näitä palasia ovat mm. peltoala ja nimenomaan tukioikeudelliset pellot, työvoima, eläinaines, peltojen yleiskunto sekä tilan olemassa oleva konekanta. Mutta ylitse näiden kaiken on yrittäjäosaaminen, jonka merkitys tilan menestymiselle on 70-80 % luokkaa. Ja kun vielä tiedetään, että osaamisen tarve kasvaa aina tuplasti tuotannon kasvuun nähden, itsensä kehittämistä ei saisi missään vaiheessa unohtaa. Vaikka olisi kuinka kiire tahansa. Ja sekin pitää muistaa, että se ei ole tyhmä joka kysyy, vaan se, joka ei älyä kysyä.

Ja sitten taas siihen talouteen: jos näköpiirissä on mittava investointi, voit määritellä investoinnin kautta tavoiteltavan kannattavuuden parantumisen yksinkertaisesti: kannattavuuden, eli tässä tapauksessa käyttökatteen tulisi parantua entisistä lukemista kaavalla: investointi esim. 1 000 000 euroa ja avustus 350 000 euroa. Tällöin investoinnista aiheutunut nettovelkamäärä on noin 650 000 euroa. Ja kun jaat tämän summan luvulla 5, saat selville , kuinka paljon käyttökatteen tulisi parantua entisistä lukemista, että selviydyt investoinnin tuomista uusista lainavelvoitteista. Eli näppärästi laskien käyttökatteen kasvutavoite olisi: 650000 : 5 = 130000 €. Tuon saavuttaminen onkin jo sitten toinen juttu.

Tämän päivän investoija on huomisen päivän asiakas

Pankkimiehet ovat jo vuosia tienneet, että investoiva tila on pankin paras asiakas. Velallisen koroillahan ne pankinjohtajan palkat maksetaan. Mutta vaikka tämä olisi kuinka totta tahansa, pitää aina muistaa, että menestyvä tila tarvitsee toimivan pankkisuhteen. Keskisormi pystyssä ei siis pankkiin kannata rynnätä, mutta ei tämä sitä tarkoita, ettäkö aina pitäisi lakki kourassa kulkea. Yksi menestyvän tilan tunnusmerkeistä on erinomaiset pankkisuhteet. Sellaisesta kannattaa pitää kiinni. Menestyvän ja menehtyvän tilan välillä ei ole kuin yhden kirjaimen ero.