You are currently viewing Kolme syytä hankkia WikliNet

Kolme syytä hankkia WikliNet

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uncategorized

Missiomme on tehdä maatilan kokonaisvaltainen johtaminen helpommaksi. Alla kolme syytä, miksi jokaisen maatilayrittäjän tai laskijan kannattaa ryhtyä WikliNetin käyttäjäksi heti tänään.

1. Budjetointi on nopeaa ja vaivatonta

Budjetointi on taloudenhallintaa, jossa tulo- ja menovirtoja ennakoidaan lyhyellä aikavälillä. Kassabudjetissa tarkastellaan rahojen riittävyyttä tilikauden aikana, kun taas kannattavuusbudjetissa tarkastellaan muun muassa käyttökatteen, yrittäjätulon ja verotettavan tulon kehitystä.

WikliNet jatkaa töitä siitä, mihin kirjanpito ne lopettaa. Etenkin, jos maatilan kirjanpito on tehty Suonentiedon Maatalousneuvos Plus -ohjelmistolla, budjetoinnin aloittaminen on helppoa. Tällöin WikliNet muodostaa kirjanpitoaineiston perusteella oletusbudjetin tilalle. Käyttäjän tehtäväksi jääkin lähinnä täsmäyttää rahavirrat kuluvan vuoden hintatason mukaisiksi. Samalla toteutunut kirjanpitoaineisto tarkentaa kuukausitason ennustetta tilikauden edetessä.

WikliNetin budjettia on helppo tarkentaa esimerkiksi silloin, kun hinnoissa tai määrissä on odotettavissa muutoksia. Jos taas hintoja ja määriä on vaikea ennakoida, maatilalle voi laatia useita rinnakkaisbudjetteja erilaisilla luvuilla.

Jos käytössäsi on jokin muu kuin Suonentiedon kirjanpito-ohjelmisto, budjetointi on toistaiseksi laadittava käsin ja rahavirrat on kohdennettava itse oikeille kuukausille. WikliNetiin on tulossa ominaisuus, jonka avulla budjetointi onnistuu luontevasti myös muiden kirjanpito-ohjelmien aineistosta.

2. Omaisuuden arvo on aina ajan tasalla

Maatilan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tiedot voidaan tallentaa turvallisesti WikliNetiin. Lähtötietojen pohjalta WikliNet muodostaa maatilan kokonaisarvion, joka on aina ajan tasalla. Osa lähtötietojen syöttämisestä tapahtuu käsin, mutta tiedot pelloista ja viljelykasveista saadaan WikliNetiin suoraan Vipu-palvelusta, lainatiedot kirjanpitoaineistosta ja metsävaratiedot Metsään.fi-palvelusta.

Lähtötietoja ja käyvän arvon tasetta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun maatilalle haetaan investointitukea. Joskus hakemuksen mukaan tulee liittää liiketoimintasuunnitelma. WikliNetissä käyttäjä voi laatia liiketoimintasuunnitelman alusta loppuun niin, että mukana on aina ajantasainen maatilan kokonaisarvio. Näin ollen samaa työtä ei tarvitse tehdä uudestaan jokaisen investointitukihaun yhteydessä.

WikliNetiin on tulossa myös erikseen lunastettava ominaisuus, jolla lähtötiedoista on mahdollista muodostaa kiinteistökohtainen tekninen arviokirja.

3. Näe maatilan talous vuosien päähän

Budjetoinnin avulla selvität miten maatilan kassa ja kannattavuus käyttäytyy kuluvana ja seuraavana vuotena. Voit tehdä budjetointia vaikka kymmenen vuoden päähän, mikäli sinulla on laajempi WikliNet Talous -lisenssi voimassa.

Euron tarkkuudella tehtävä budjetointi kuuden vuoden päähän ei ehkä ole tarkoituksenmukaista, mutta sen sijaan vaikkapa korvausinvestointien ja lainojen vaikutus maatilan talouteen on hyvä olla tiedossa. Voit esimerkiksi kokeilla, miten uuden traktorin osto tai 15 hehtaarin peltokauppa rasittaa maatilan taloutta tulevina vuosina.

Liity WikliNetin käyttäjäksi jo tänään! Jo 157 eurolla / vuosi saat käyttöösi työkalun, jonka avulla maatilan johtaminen ja oikeiden ratkaisuiden tekeminen helpottuu ja nopeutuu. Jos 43 senttiä per päivä tuntuu vielä tässä vaiheessa huonolta sijoitukselta, muista, että voit kokeilla WikliNetiä 14 päivän ajan maksutta.

Tutustu tästä tarkemmin WikliNetin ominaisuuksiin!