You are currently viewing Isoveli valvoo! – Maatilan luvut kannattaa pitää ajan tasalla ympäri vuoden

Isoveli valvoo! – Maatilan luvut kannattaa pitää ajan tasalla ympäri vuoden

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uncategorized

Moni maatilayrittäjä on saattanut pohtia, miksi pankki ei suostu järjestelemään lainoja tai rahoittamaan uutta peltokauppaa. Turhautuneemman maatilayrittäjän mielessä saattaa käydä jopa pankin vaihto.

Tällaisessa tilanteessa on turha kovistella pankin suuntaan. Voi olla, että pankilla ei ole riittävästi tietoa maatilan taloudellisesta asemasta. Tai sitten maatilayrittäjän oma toiminta on ajan saatossa johtanut luottamuspulaan pankin silmissä.

Pankkien tehtävä on huolehtia ihmisten rahoista ja jakaa niitä vastuullisesti eteenpäin. Olisi vastuutonta lainata rahaa sellaiselle henkilölle tai yritykselle, jolle lyhennysten ja korkojen maksu saattaa olla vaikeaa. Jotta pankki voi tehdä perustellun lainapäätöksen, on sen kerättävä kaikki olennainen tieto yhteen.

Yksi selvityksen kohde on maatilan kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvo. Ja koska lainoja ei vakuuksilla lyhennetä, tarvitsee pankki tietoa myös maatilan tuloksentekokyvystä ja taloudellisesta asemasta.

Maatilan kassaperusteinen, yhdenkertainen kirjanpito ei anna aina riittävän hyvää kuvaa maatilan iskukyvystä. Verolomakkeen informaatioarvo on sitäkin heikompi. Tietoaukkojen äärellä on tärkeää muistaa, että maatilayrittäjä on aina vastuussa tekemistään päätöksistä. Siksi hänen tulee olla jatkuvasti perillä siitä, millaista tulosta maatila kykenee tekemään, millaisia hankintoja kassa kestää ja millaiset päätökset parantavat kannattavuutta. Arvioissa pitää olla realistinen eikä liian toiveikas. Myös särkymisen vara pitää ottaa huomioon.

Numeroiden äärelle on tärkeää päästä myös silloin, kun oma neuvoja tai kirjanpitäjä ei ole tavoitettavissa. Sen vuoksi maatilojen johtamisessa ja neuvonnassa on syytä ottaa käyttöön ohjelmistoja, jotka tekevät tiedon käsittelystä ja jakamisesta ketterää sidosryhmien välillä.

Tietysti lukuja pitää osata myös tulkita. Epäselvät asiat kannattaa käydä asiantuntevan kollegan tai neuvojan kanssa läpi. Kun puhutaan talousasioista, tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa. Eivät kaikki tiedä, mitä eroa on esimerkiksi verotettavalla tulolla ja liiketuloksella. Kysymällä sekin asia selviää.

Eikä pidä mennä unohtamaan myöskään maksukäyttäytymisen merkitystä. Jos maatilalla on laskuja, joiden eräpäivistä on kulunut viikkoja, on ihan mahdollista, että velkoja on saanut tiedon asiasta esimerkiksi luotonhallinnan palveluyritykseltä. Jos pankki saa syyn epäillä, että maatilalla on useita erääntyneitä laskuja, on jarrupolkimelle helppo hypätä. Maksuhäiriömerkinnät ovat taas oma lukunsa.

Ilman sen suurempaa laskentaa tai harkintaa tehdyt koneinvestoinnit saattavat heikentää luottamusta pankin suuntaan etenkin, jos lyhennysten ja korkojen maksu on tehnyt aiemmin tiukkaa. On aivan selvää, että toimivat koneet ovat tärkeä osa nykyaikaisen maatilan toimintaa. Koneet tulee kuitenkin hankkia tarpeeseen taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Ylimitoitettu ja kallis konekanta on maatilalle taloudellinen rasite, josta voi seurata ikävä noidankehä. Onkin kaikkien etu, että maatilan velkaantuminen ei karkaa käsistä puutteellisen tiedon, vauhtisokeuden tai huolimattoman taloudenpidon vuoksi.

Jos tilanne kaikesta huolimatta näyttää siltä, että maatilalla on edessään taloudellisia haasteita, asiasta kannattaa viestiä velkojien suuntaan mahdollisimman pian. Yhteydenottoa ei kannata turhaan jännittää, sillä rehellisyys on olennainen palanen luottamuksen rakentamista. Mitä aiemmin ongelmat tulevat puheeksi, sitä helpompaa niiden ratkaiseminen on. Sen sijaan sovittujen asioiden laiminlyönti ja ongelmien esiin ottaminen vasta pakon edessä nakertaa luottamusta.

Ja kuten tiedetään, maatalouden tuotantopanosten sekä kone- ja rakentamisinvestointien hintojen nousu ei kulje käsi kädessä tuottajahintakehityksen kanssa. Samaan aikaan kulutustottumukset muuttuvat milloin trendien, milloin ostovoiman heikentymisen tai vahvistumisen vuoksi. Etenkin liha- ja maitotuotteille etsitään jatkuvasti maailmalla vaihtoehtoja, joten kilpailu tulee kovenemaan tulevaisuudessa entisestään. Myös paine kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön ja maanmuokkauksen vähentämiselle on kova.

Tällaiset toimintaympäristön muutokset pakottavat maatilayrittäjän ottamaan päätöksenteossa huomioon taloudellisten faktojen lisäksi myös pitkän aikavälin tavoitteet ja oman ammattitaidon. Riskit eivät aina ole ottamisen arvoisia jatkuvasti muuttuvassa ja melko epävarmassa maailmassa, jossa nollakorot ovat enää muisto vain.