You are currently viewing AhlmanEdu nykyaikaistaa maatalousyrittäjien talousopetusta WikliNetin avulla

AhlmanEdu nykyaikaistaa maatalousyrittäjien talousopetusta WikliNetin avulla

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uncategorized


AhlmanEdu on Suomen ensimmäinen maatalousalan koulutusta tarjoava oppilaitos, jossa opiskelijoiden talousosaamista kehitetään WikliNet-ohjelmiston avulla. WikliNet on maatilayrittäjille ja maatalouden asiantuntijoille suunniteltu talousjohtamisen työkalu. Tähän asti AhlmanEdu on hyödyntänyt opetustoiminnassa Exceliä.

Saadakseen nuoren viljelijän aloitustukea maatalousyrittäjän on täytettävä Ruokaviraston kriteerit, joista yksi on riittävä taloudellinen osaaminen. AhlmanEdun Maatalousalan ammattitutkinto -koulutuksen suorittaneet nuoret viljelijät täyttävät nämä vaatimukset.

”Tutkintokoulutuksessa meillä on ollut keskeisenä ajatuksena opiskelijan liiketoimintaosaamisen kehittäminen niin että opintojen jälkeen hän pystyy tulkitsemaan tilan talouden tunnuslukuja ja toimintoja vertailemalla hakemaan tilalle parempaa kannattavuutta ”, kertoo AhlmanEdun vastuuvalmentaja Esa Majava.

WikliNetin perusajatus on ottaa maatilan kirjanpitoaineistosta kaikki mahdollinen hyöty irti. Vuositason laskelmat laaditaan edellisten tilikausien pohjalle. Käyttäjän tehtävä on hienosäätää tulo- ja menoarvioita sekä vertailla tilikausien välistä kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta keskenään. Laskelmista voidaan muodostaa raportteja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

”WikliNet on huomattavasti aiemmin käytössä ollutta Exceliä laajempi. Myös pohjatiedot, kuten kirjapidon tiedot, peltotiedot ja metsätiedot siirtyvät ohjelmaan tosi helposti. Pohjatietojen syöttämisen jälkeen päästään nopeammin suunnittelemaan ja vertaamaan ei vaihtoehtojen kannattavuutta. WikliNetin tulostama liiketoimintasuunnitelma on suoraan ELY-keskuksen vaatimassa muodossa”, Majava toteaa.

Nuoren viljelijän aloitustuen saamiseksi maatalousyrittäjän tulee kyetä osoittamaan
liiketoimintasuunnitelman avulla maatilatoiminnan kannattavuus. WikliNetiin on kehitetty sähköinen liiketoimintasuunnitelmatyökalu, joka kokoaa liiketoimintasuunnitelmassa vaadittavat laskelmat ja maatilan omaisuustiedot automaattisesti yhteen nippuun. Käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan tekstiosioiden täyttäminen.

Tästä linkistä voit tutustua AhlmanEdun maatalousalan ammattitutkinnon sisältöön.