WikliNet tarjoaa monenlaisia työkaluja maatilan kokonaisvaltaiseen johtamiseen. WikliNetiä käytetään verkossa, joten käyttäjä pääsee kirjautumaan omalle tililleen miltä tahansa laitteelta.
Tutustu ominaisuuksiin tarkemmin alta.

Maatilan omaisuustiedot

WikliNetiin kerätään tiedot maatilan omaisuuskohteista, minkä jälkeen omaisuuden arvo pysyy vuodesta toiseen ajan tasalla laskennallisten poistojen ansiosta.

Omaisuustietoja hyödynnetään mm. automatisoidussa liiketoimintasuunnitelmassa, teknisessä arviokirjassa sekä tuotannon suunnittelussa. Nämä ominaisuudet esitellään tarkemmin tuonnempana.

Tilan asiakirjat

WikliNetiin voit tallentaa turvallisesti maatilan eri asiakirjat, kuten liiketoimintasuunnitelman, tilinpäätösaineiston ja muut laskelmien kannalta olennaiset dokumentit.

Tilan asiakirjat -osio on siis eräänlainen pilvitallennuspaikka maatilayrittäjän ja hänen valtuuttamiensa henkilöiden välillä.

Liiketoimintasuunnitelma

WikliNetillä liiketoimintasuunnitelman laatiminen on helpompaa kuin missään muualla.

Tarvittavat tiedot mm. maatilan omaisuudesta, investoinneista, työtunneista ja laskelmista siirtyvät liiketoimintasuunnitelmaan automaattisesti niiden laatimisen jälkeen.

Tekninen arviokirja

Teknisessä arviokirjassa maatilan omaisuus on lueteltu sekä kiinteistö- että omaisuuslajikohtaisesti. Teknistä arviokirjaa voidaan hyödyntää mm. vakuusarvioinnissa, sukupolvenvaihdoksissa tai kiinteistövälitystoiminnassa.

Rakennusten arvo lasketaan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1124/2021) perusteella siten, että kohteen ajanmukaisuus ja yleiskunto huomioidaan. Maaomaisuuden arvoksi valitaan käyttötarkoituksen perusteella kauppahintatilaston mukainen hinta, laatijan oma hinta-arvio, PerVL:n mukainen hinta tai Ruokaviraston hinta. Koneiden ja laitteiden hintana käytetään hankintahintaa ja siitä laskennallisesti vähennettyjä poistoja.

HUOM! Teknisen arvioinnin laadintaoikeus tulee pyytää WikliNetin ylläpidolta erikseen. Arviokirjojen laadintaoikeus myönnetään henkilöille, joilla on riittävä ammattitaito tekniseen arviointiin. Mm. suoritettu LKV- tai AKA-tutkinto, työkokemus tai suoritettu harjoitus ovat osoitus riittävästä ammattitaidosta. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä WikliSoft Oy:n henkilöstöön.

Budjetointi

Budjetoinnilla voit ennakoida maatilan rahaliikennettä sekä kannattavuutta. WikliNetillä voit laatia maatila useita erilaisia budjetteja, joiden avulla varaudut erilaisiin skenaarioihin. Budjetti laaditaan arvioimalla tulot ja menot kirjanpidon tileittäin.

WikliNetillä on yhteinen rajapinta Suonentiedon Maatalousneuvos Plussaan sekä SaaS-ohjelmaan. Rajapinnan ansiosta budjetti voidaan laatia nopeasti edellisten tilikausien perusteella. Kirjanpidon edetessä toteuma tarkentaa ennustetta aina, kun käyttäjä päivittää aineiston.

HUOM! Toistaiseksi muilla kuin Suonentiedon kirjanpito-ohjelmilla laadittu aineisto ei siirry sellaisenaan WikliNetiin, vaan tilien saldot tulee syöttää budjettipohjaan käsin.

Tuotannon suunnittelu

Kun olet laatinut maatilalle budjetin, voit aktivoida tuotannon suunnittelun ja tarkastella yksittäisten tuotannonhaarojen kannattavuutta sekä tuotantokustannuksia. Voit myös tarkastella mm. tuotannon laajentamisen vaikutusta maatilan yksikkökustannuksiin.

Tuotantokustannusten selvittäminen perustuu kirjanpidon tileille tehtyyn kustannuspaikkajakoon, joka arvioidaan prosenttiosuuksina itse.

Talouden seuranta

Talouden seuranta kokoaa yhteen budjetoinnissa tehdyt vuositason laskelmat. Voit tarkastella maatilayrityksen taloutta kannattavuuden, maksuvalmiuden tai vakavaraisuuden näkökulmasta jopa vuosien päähän.

Raportointi

Raportointi-osiossa voidaan koostaa siisti pdf-tiedosto käyttäjän valitsemista tunnusluvuista. Helppolukuinen raportti koostuu sekä taulukoista että graafeista.