You are currently viewing Voimaa ja visiota – Fuusio avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin

Voimaa ja visiota – Fuusio avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin


Autiomat Oy, WikliSoft Oy ja Envitecpolis Oy fuusioituvat yhdeksi yhtiöksi vuoden 2024 loppuun mennessä, kun WikliSoft Oy ja Autiomat Oy fuusioituvat Envitecpolis Oy:öön. Operatiivinen toiminta alkaa jo kesän aikana.

Yhdistymisen taustalla on yhteinen tavoite rakentaa maailman vastuullisinta ruokaketjua ja toimia ruokaketjun edelläkävijänä myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös vastata asiakaskunnan kasvaviin palvelutarpeisiin talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun vaateissa.

Sulautumisen myötä WikliSoftin ja Autiomatin johtava teknologia ja asiantuntemus yhdistyvät Envitecpolisin laajaan asiakasverkostoon ja markkina-asemaan. Tämä yhdistyminen ei ole vain kolmen yhtiön yhteen tulo; se on kolmen visionäärisen toimijan strateginen päätös kiihdyttää kasvua ja innovaatiota.

Toimitusjohtaja Mika Arffman Envitecpolis Oy:ltä korostaa, että yhdistymisen ansiosta yritys voi toimia edelläkävijänä myös tulevaisuudessa ja palvella kaikkia asiakkaita entistä paremmin. Asiakkaita ovat kaikki ruokaketjun toimijat pellolta pöytään.

WikliSoftin ja Autiomatin ydinosaamiset ruokaketjun talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä koulutuksessa ja konsultoinnissa tuovat Envitecpolisiin vahvan teknologisen ulottuvuuden. WikliSoftin pääomistaja Jyrki Heilä, joka on myös sikatilallinen, painottaa asiakasnäkökulman vahvistuvan yhdistymisessä. Fuusion myötä yrityksellä on mahdollisuus vastata asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin entistä kokonaisvaltaisemmin ja ohjata koko toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Autiomatin ja WikliSoftin toimitusjohtaja Osmo Autio korostaa, että suomalaisilla maatalousyrittäjillä on mahdollisuus tuottaa ruokaa kannattavasti ja vastuullisesti myös tulevaisuudessa. Suomalaiset elintarvikealan yritykset saavat parasta mahdollista laskettua tietoa päätöksenteon tueksi. Aution mukaan 34 vuoden aikana yli tuhatta maatilaa konsultoineena virtaa riittää edelleen kotimaisen ruokaketjun hyväksi työskentelyyn.

WikliSoftin hallituksen puheenjohtaja Hannu Ala-Haaviston mukaan fuusiojärjestely on äärimmäisen kiinnostava toimialan kannalta. Fuusio tarjoaa mahdollisuuksia monelle tilalle, elintarvikealan yritykselle, sidosryhmille ja erityisesti rahoittajille, kuten pankeille. Tässä fuusiossa kaikki osapuolet voittavat.

Lisätietoja fuusioon liittyen:
Mika Arffman
Envitecpolis Oy:n toimitusjohtaja
puh. 044 330 0816

Lue Envitecpolis Oy:n alkuperäinen tiedote täältä: https://www.envitecpolis.fi/post/autiomat-ja-wiklisoft-sulautuvat-envitecpolisiin-envitecpolis-vahvistuu-ruokaketjun-edellakavijana