WikliNet on kattava talouden suunnittelun ja seurannan työkalu. Tutustu alta WikliNetin monipuolisiin ominaisuuksiin.

Lähtötiedot ja omaisuus

Tähän osioon kootaan pellot, koneet, metsä, rakennukset, eläimet, lainatiedot ja muu tilan omaisuus. Lähtötietoihin kirjataan myös eläin- ja hehtaarikohtaiset tuotokset. Annettujen tietojen pohjalta WikliNet muodostaa tilan kokonaisarvion sekä teknisen arviokirjan.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Tilan asiakirjat

Tähän osioon voi tallentaa turvallisesti tilan eri asiakirjat, kuten kauppakirjat, tuotantoraportit, tilinpäätökset ja rekisteriotteet. Asiakirjoista löytyy myös tilan kirjanpitoaineisto.

Huom! Toistaiseksi kirjanpitoaineiston siirto WikliNetiin onnistuu ainoastaan Suonentiedon Maatalousneuvos Plus -palvelusta.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Suunnitelmat

Suunnitelmat-osio sisältää maatilan kokonaisarvion, liiketoimintasuunnitelman sekä teknisen arviokirjan. WikliNetissä voit myös hyväksyä liikesuunnitelman, jonka valtuuttamasi henkilö on sinulle laatinut.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Budjetointi

Budjetointi-osiossa ennakoit tuloja, menoja ja kassan riittävyyttä. Voit laatia yrityksellesi monia erilaisia budjetteja, joiden avulla ennakoit tulevaisuutta entistä paremmin.

Huom! Kirjanpidon toteuma tarkentaa budjettia tilikauden aikana. Toistaiseksi kirjanpitoaineiston siirto WikliNetiin onnistuu ainoastaan Suonentiedon Maatalousneuvos Plus -palvelusta.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Talouden seuranta

Talouden seuranta tarjoaa laajaa raportointia tilan maksuvalmiudesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Talous

Tuotantokustannukset

Tuotantokustannukset lasketaan euroina tuotettua yksikköä kohden (hehtaari, kg, litra).

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Talous

Raportointi

Raportointi-osiossa voidaan koostaa tarjolla olevista raporteista valmiita raportointipaketteja ja tallentaa niitä pdf-muodossa omiin tai yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti (lyhyt aikaväli) ja WikliNet Talous (pitkä aikaväli)