WikliNet on kattava talouden suunnittelun ja seurannan työkalu. Kirjanpidon pohjalta kyetään laatimaan budjetti, sen perusteella tulosennuste sekä seuraamaan toteumaa tilikauden aikana. Monipuolisella raportoinnilla voidaan käydä keskustelua useista eri näkökulmista. Tutustu WikliNetin monipuolisiin ominaisuuksiin.

Lähtötiedot ja omaisuus

Lähtötiedoissa tilan omaisuuserät kuten pellot, koneet ja rakennukset sekä eläimet listataan ylös. Kuten myös pellon käyttö eri kasvilajeille. Tuotantotiedot hehtaari- tai eläinkohtaisista tuotoksista sekä tuottajan saamista hinnoista kirjataan tänne. Näistä muodostetaan tilan kokonaisarvo sekä pohja laadintun budjetin tarkentamiselle.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Tilan asiakirjat

Tilan asiakirjat toimii pilvessä olevana asiakirjapankkina, jonne tila voi säilöä tietoturvallisesti tilaan ja tuotantoa koskevia tiedostojaan. Tänne myös siirtyy kirjanpito-ohjelman lähettämä kirjanpito aineisto.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Suunnitelmat

Suunnitelmat-osiossa laaditaan tilan liiketoimintasuunnitelman tekstiosio. Liiketoimintasuunnitelmaa voivat täydentää sekä tilan edustaja että tilan valtuuttamat henkilöt, yleensä laskelman laatija. Tästä osiosta löytyy myös tilan kokonaisarvio.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Budjetointi

Budjetointi-osiossa laaditaan tilan budjetti sekä tehdään tarvittaessa tarkennukset budjettiin. Budjetista on mahdollisuus tehdä kopioita ja muokata niistä vaihtoehtoisia budjetteja vastaavalle ajanjaksolle.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Budjetti, WikliNet Talous

Talouden seuranta

Talouden seurannasta löytyy laajaa raportointia tilan taloudesta maksuvalmiudesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Talous

Tuotantokustannukset

Tuotantokustannuslaskenta löytyy tästä osiosta. Tuotantokustannus lasketaan lasketaan euroa per tuotettu yksikkö (hehtaari, kg, litra). Edellyttää kirjanpidossa tarkkaa erittelyä kirjausten osalta.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Talous

Raportointi

Raportointi-osiossa voidaan koostaa tarjolla olevista raporteista valmiita raportointipaketteja ja tallentaa niitä pdf-muodossa omiin tai yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.

Ominaisuus sisältyy ohjelmistopakettiin: WikliNet Talous