Yrityksen menestys lepää pitkällä tähtäimellä maksuvalmiuden, kannattavuuden sekä vakavaraisuuden tasapainon varassa. Näitä seuraamalla ei pääse yllätyksiä syntymään. Kun tilatasolla seuranta vielä viedään huippuunsa ja tarkoitus on kaivaa ne viimeisetkin sentit ja kilot esiin tuotannosta sekä optimoida tuotannon kannattavuus, otetaan käyttöön Talous-paketti. Tällöin päästään kiinni tarkalla laskennalla tilan tuotantokustannuksiin ja niiden muodostumiseen ja voidaan helpommin hakea oikeaa tuotannon ja kustannusten tasoa ja parasta tasapainoa.

Lähtötiedot ja omaisuus

Lähtötiedoissa tilan omaisuuserät kuten pellot, koneet ja rakennukset sekä eläimet listataan ylös. Kuten myös pellon käyttö eri kasvilajeille. Tuotantotiedot hehtaari- tai eläinkohtaisista tuotoksista sekä tuottajan saamista hinnoista kirjataan tänne. Näistä muodostetaan tilan kokonaisarvo sekä pohja laadintun budjetin tarkentamiselle.

Tilan asiakirjat

Tilan asiakirjat toimii pilvessä olevana asiakirjapankkina, jonne tila voi säilöä tietoturvallisesti tilaan ja tuotantoa koskevia tiedostojaan. Tänne myös siirtyy kirjanpito-ohjelman lähettämä kirjanpito aineisto.

Suunnitelmat

Suunnitelmat osiossa laaditaan tilan liiketoimintasuunnitelman tekstiosio. Liiketoimintasuunnitelmaa voivat täydentää sekä tilan edustaja että tilan valtuuttamat henkilöt, yleensä laskelman laatija. Tästä osiosta löytyy myös tilan kokonaisarvio.

Budjetointi

Budjetointi-osiossa laaditaan tilan budjetti sekä tehdään tarvittaessa tarkennukset budjettiin. Budjetista on mahdollisuus tehdä kopioita ja muokata niistä vaihtoehtoisia budjetteja vastaavalle ajanjaksolle.

Talouden seuranta

Talouden seurannasta löytyy laajaa raportointia tilan taloudesta maksuvalmiudesta, kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta.

Tuotantokustannukset

Tuotantokustannuslaskenta löytyy tästä osiosta. Tuotantokustannus lasketaan lasketaan euroa per tuotettu yksikkö (hehtaari, kg, litra). Edellyttää kirjanpidossa tarkkaa erittelyä kirjausten osalta.

Raportointi

Raportointi-osiossa voidaan koostaa tarjolla olevista raporteista valmiita raportointipaketteja ja tallentaa niitä pdf-muodossa omiin tai yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.

Ota maatilayrityksesi taloushallinto haltuun.
WikliNet Talous, vain 270€ /vuosi

Tutustu maksuttomaan demoon