Hyvää kahden aiemman vuoden kirjanpitoaineistoa hyödyntämällä tilalle voidaan laatia budjetti, jota tarkennetaan kuluvaa tilikautta koskevilla lisäyksillä. Huolellisesti laadittuna tila saa käyttöönsä maksuvalmiuslaskelman kuukausitasolla ja esimerkiksi päivittyvän tulosennusteen mikäli kirjanpitoa tehdään kuukausittain. Tarvittaessa voidaan laatia myös vaihtoehtoisbudjetteja vertailun vuoksi tilan käyttöön. Kattavaa raportointia on tarjolla tilan tarpeiden ja kiinnostusten mukaan.

Lähtötiedot ja omaisuus

Lähtötiedoissa tilan omaisuuserät kuten pellot, koneet ja rakennukset sekä eläimet listataan ylös. Kuten myös pellon käyttö eri kasvilajeille. Tuotantotiedot hehtaari- tai eläinkohtaisista tuotoksista sekä tuottajan saamista hinnoista kirjataan tänne. Näistä muodostetaan tilan kokonaisarvo sekä pohja laadintun budjetin tarkentamiselle.

Tilan asiakirjat

Tilan asiakirjat toimii pilvessä olevana asiakirjapankkina, jonne tila voi säilöä tietoturvallisesti tilaan ja tuotantoa koskevia tiedostojaan. Tänne myös siirtyy kirjanpito-ohjelman lähettämä kirjanpito aineisto.

Suunnitelmat

Suunnitelmat-osiossa laaditaan tilan liiketoimintasuunnitelman tekstiosio. Liiketoimintasuunnitelmaa voivat täydentää sekä tilan edustaja että tilan valtuuttamat henkilöt, yleensä laskelman laatija. Tästä osiosta löytyy myös tilan kokonaisarvio.

Budjetointi

Budjetointi-osiossa laaditaan tilan budjetti sekä tehdään tarvittaessa tarkennukset budjettiin. Budjetista on mahdollisuus tehdä kopioita ja muokata niistä vaihtoehtoisia budjetteja vastaavalle ajanjaksolle.

Ota maatilayrityksesi taloushallinto haltuun.
WikliNet Budjetti, vain 157€ /vuosi

Tutustu maksuttomaan demoon