Kirjaamalla omaisuustiedot Wiklinettiin saadaan tilan omaisuusosien nykytilanne pysyvään ja tarvittaessa helposti päivitettävään muotoon. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen tarvittavat taustatiedot ovat tällöin valmiina ja voidaan keskittyä itse suunnitelman tekemiseen. Samalla maatilasta muodostuu tila-arvio, joka voi olla hyödyllinen eri sidosryhmille.

Lähtötiedot ja omaisuus

Lähtötiedoissa tilan omaisuuserät kuten pellot, koneet ja rakennukset sekä eläimet listataan ylös. Kuten myös pellon käyttö eri kasvilajeille. Tuotantotiedot hehtaari- tai eläinkohtaisista tuotoksista sekä tuottajan saamista hinnoista kirjataan tänne. Näistä muodostetaan tilan kokonaisarvo sekä pohja laadintun budjetin tarkentamiselle.

Tilan asiakirjat

Tilan asiakirjat toimii pilvessä olevana asiakirjapankkina, jonne tila voi säilöä tietoturvallisesti tilaan ja tuotantoa koskevia tiedostojaan. Tänne myös siirtyy kirjanpito-ohjelman lähettämä kirjanpito aineisto.

Ota maatilayrityksesi taloushallinto haltuun.
WikliNet Asiakirjat, vain 99€ /vuosi

Tutustu maksuttomaan demoon