Kiinteistövälittäjä ja -arvioitsija

WikliNetin hyödyt sinulle

WikliNetin avulla laadit maatilalle kiinteistökohtaisen teknisen arviokirjan helposti. Maaomaisuuden arvioinnissa voit hyödyntää WikliNetistä löytyvää kauppahintatilastoa sekä suoraa linkkiä paikkatietoikkunaan esimerkiksi tilusrakennetta arvioitaessa.

Koska kyseessä on tekninen arviokirja, rakennuksista ei arvioida käypää arvoa, vaan rakennuksen koko, tekninen kunto ja ajanmukaisuus. Ohjelma laskee näiden tietojen pohjalta rakennukselle teknisen nykyarvon, joka perustuu Maa- ja metsätalousministeriön rakentamissäädöksiin asetuksen 1124/2021 mukaisesti.

Kun rakennusten yleiskunto ja ajanmukaisuus on arvioitu, myös käyvän arvon määrittäminen on helpompaa.

Teknisiä arviokirjoja voidaan hyödyntää esimerkiksi vakuusarvioinneissa ja sukupolvenvaihdoksissa.

WikliNetin käyttöönotto

Rekisteröityminen WikliNetiin on helppoa ja voit tehdä sen pitkälti omatoimisesti.

Kiinteistövälittäjänä tai -arvioitsijana sinun tulee rekisteröityä WikliNetiin laskentapalveluiden tuottajana. Rekisteröitymisen yhteydessä ohjelma pyytää sinua lähettämään ylläpidolle pyynnön laskijaoikeuksien myöntämiselle. Kun sinulle on myönnetty tarvittavat oikeudet, voit ottaa vastaan valtuutuksia ja tehdä toimeksiantoja WikliNetissä.

Katso rekisteröitymisen tarkempi ohjeistus alta:

Toimeksiantojen aloittaminen ja valtuutus

Jotta voit aloittaa teknisen arviokirjan laadinnan maatila-asiakkaallesi, maatilayrittäjän tulee myöntää sinulle valtuutus.

Valtuuttamisen jälkeen voit tarkastella ja muokata asiakkaasi tietoja WikliNetissä siltä osin kuin hän sen mahdollistaa. Jotta valtuutus voidaan tehdä, maatila-asiakkaalla tulee olla voimassa oleva WikliNet-lisenssi.

Valtuutus on aina maatilayrittäjän ja hänen yhteistyökumppaninsa välinen asia, eikä WikliNetin ylläpito voi puuttua siihen.

Voit ohjeistaa asiakastasi tekemään valtuutuksen alla olevan ohjeen avulla:

Metsävaratietojen noutaminen

Kun alat syöttämään maatilan omaisuustietoja, sinun kannattaa ensimmäisten asioiden joukossa noutaa maatilan metsävaratiedot WikliNetiin. Metsävaratietojen mukana oleva kiinteistötunnus ja kiinteistöllä oleva metsäala siirtyy automaattisesti WikliNetin kiinteistörekisteriin. Metsävaratiedot voidaan noutaa Metsäkeskuksen palvelusta maatilayrittäjän toimesta. Alla olevan ohjeistuksen turvin metsävaratietojen noutaminen onnistuu helposti:

Peltolohkojen noutaminen

Peltolohkojen tiedot voit noutaa WikliNetiin suoraan Vipusta. Tällöin aineisto ei kuitenkaan sisällä lohkojen koordinaattitietoja. Teknisen arviokirjan laadinnan yhteydessä lohkot on siksi suositeltavaa ladata Vipu-tiedostosta. Lohkot voidaan nimittäin kohdentaa oikeille kiinteistöille helposti, kun koordinaattitiedot siirtyvät aineiston mukana WikliNetiin. Suosittelemme tästä syystä alla olevan ohjeistuksen lukemista sekä tapa 2:n valintaa.