Maatilayrittäjän itsensä lisäksi WikliNet palvelee eri yhteistyötahoja, joilla on samat intressit tilan talouden kehittymisen osalta. Investoineiden tilojen osalta esimerkiksi pankit tai tuotantosopimuksen toinen osapuoli voi olla tällainen. Tervehdyttämistoimien kohteena olevan tilalla kohdalla edellisten lisäksi esimerkiksi asianajotoimisto

Maatilayrittäjät

Tilan kohdalla mahdollistaa oman tilan aineistosta monipuolisen raportoinnin ja eri mittarien seurannan. Tätä kautta antaa päätöksenteon tueksi tietoa eri näkökulmista tilan talouteen.

Tilitoimistot

Ymmärrys tilan taloudellisesta asemasta lisääntyy. Tuottaa raportointia keskustelun avauksiksi ja keskustelujen tueksi maatilan kanssa. Mahdollistaa palvelun laajentamisen ja sitä kautta kumppanuuden syventämisen asiakastilan kanssa.

Rahoituslaitokset

Tilan taloudellisen aseman hahmottaminen paranee. Mahdollista saada jopa kuukausittain raportointia seurannan tueksi sovituista osa-alueista, vaikkapa. korjaustoimenpiteistä, joista on sovittu yhdessä tilan kanssa.

Muut käyttäjät

Muiden käyttäjäryhmien tarpeet riippuvat siitä tarpeita heillä on. Merkittävien investointien kohdalla kyseessä voisi olla esimerkiksi tuotantosopimuksen tarjoaja jolla voi olla tarve pitää huoli investoijan taloudellisen tilanteen hyvästä kehittymisestä. Yrityssaneeraustilanteessa taas asianajotoimisto voisi hyödyntää raportointia seurannassaan.

Tutustu tarkemmin WikliNet-ohjelmistoon