WikliNet helpottaa maatilan talouden suunnittelua ja seurantaa, mikä hyödyttää ennen kaikkea maatilayrittäjää itseään. WikliNetistä hyötyvät myös rahoittajat, laskijat, tilitoimistot, sopimuskumppanit ja muut sidosryhmät, jotka tarvitsevat ajan tasalla olevaa luotettavaa tietoa maatilojen taloudellisesta tilanteesta. Maatilan menestys mitataan euroissa. Tutustu WikliNetin hyötyihin tarkemmin alta!

Maatilayrittäjät

On tärkeää, että maayrittäjillä on vahva käsitys oman tilansa taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Maatalousyrittäjät saavat WikliNetistä työkaluja tilan talouden johtamiseen ja tuotannon optimointiin samalla, kun toimintaympäristö muuttuu aina vain haastavammaksi.

Laskijat ja tilitoimistot

Ajantasainen ja helposti saatavilla oleva taloustieto helpottaa maatila-asiakkaiden konsultointia. WikliNet tarjoaa laskijoille ja tilitoimistoille mahdollisuuden laajentaa palvelutarjontaansa ja syventää jo olemassa olevia kumppanuuksia.

Rahoituslaitokset

WikliNetin raporttien avulla rahoituslaitokset pysyvät ajan tasalla maatila-asiakkaidensa taloudellisesta tilanteesta. Kun maatilan taloudellinen asema tunnetaan, vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on entistä sujuvampaa.

Muut käyttäjät

WikliNetistä on hyötyä lukuisille maatilojen sidosryhmille. Esimerkiksi tuotantosopimuskumppanit voivat saada WikliNetistä tietoa esim. investointia suunnittelevan tilan talousnäkymistä. WikliNetiä voidaan hyödyntää myös mahdollisissa yrityssaneerauksissa.

Tutustu tarkemmin WikliNet-ohjelmistoon