Kaikki hinnat alv. 0%
Käyttöoikeus aina 12 kk.

Maatilayritykset

WikliNet Premium, tilakohtainen käyttöoikeus270 €

Laskentapalveluiden tuottajat

WikliNet-lisenssi on aina maatilakohtainen, joten maatilan valtuuttamilta asiantuntijoilta ja muilta yhteistyökumppaneita lisenssiä ei erikseen peritä. Asiantuntijakäyttäjät hyväksytään WikliNetin käyttäjiksi erikseen ylläpidon toimesta. Voit lähettää hyväksyntäpyynnön rekisteröitymisen yhteydessä.

Koulutus ja neuvonta

Tekninen tukimaksutonta, ellei toisin sovita
KäyttökoulutusSovitaan erikseen